Thác trắng Minh Long – Ðộ cao của thác khoảng 40-50 mét. Từ trên cao, nước chảy xuống trắng xóa như dát bạc trên sườn núi đá dốc đứng.ang-minh-long-quang-ngai

Thác trắng Minh Long - Ðộ cao của thác khoảng 40-50 mét. Từ trên cao, nước chảy xuống trắng xóa như dát bạc trên sườn núi đá dốc đứng.ang-minh-long-quang-ngai

Thác trắng Minh Long – Ðộ cao của thác khoảng 40-50 mét. Từ trên cao, nước chảy xuống trắng xóa như dát bạc trên sườn núi đá dốc đứng.ang-minh-long-quang-ngai

Thác trắng Minh Long – Ðộ cao của thác khoảng 40-50 mét. Từ trên cao, nước chảy xuống trắng xóa như dát bạc trên sườn núi đá dốc đứng.ang-minh-long-quang-ngai

Đánh giá bài viết!
Trang chủ » 5 điểm du lịch hấp dẫn ở Việt Nam, không phải ai cũng biết » Thác trắng Minh Long – Ðộ cao của thác khoảng 40-50 mét. Từ trên cao, nước chảy xuống trắng xóa như dát bạc trên sườn núi đá dốc đứng.ang-minh-long-quang-ngai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *